Airbnb ponovno začel s fotografiranjem apartmajev

Airbnb je za dve leti popolnoma prekinil možnost fotografiranja preko njihovega portala, zdaj pa je storitev fotografiranja prenovil in ponovno vključil v svojo ponudbo. Fotografiranje preko portala airbnb je še vedno plačljivo, točnega zneska airbnb ne navaja, pove pa, da se odšteje od prihodnjih rezervacij.

Število prejetih fotografij je omejeno in sicer prejmete 2-3 fotografije na prostor.

Vsak fotograf, ki sodeluje z airbnb mora slediti njihovim smernicam, tako glede kakovosti fotografij, kot glede njihove distribucije. Airbnb da natančna navodila o kompoziciji fotografij, tehničnih nastavitvah, načinu fotografiranja ter obdelavi fotografij. Aribnb standardi so veliko nižji, kot so standardi za fotografijo prostora. Fotografije so torej slabše, vendar imajo zato lahko nižjo ceno.

Fotografije nastale preko naročila airbnb fotografiranja prejme še vedno aribnb, ki ohranja pravice do njihove uporabe. Torej, kljub temu, da ste kot gostitelj plačnik fotografij, jih smete uporabljati izključno na airbnb portalu, ne pa tudi na drugih portalih, kot so npr. booking.com ali na svoji spletni strani. Airbnb ostaja “lastnik fotografij”, gostitelj pa je njihov plačnik.

Ponujajo tudi priročnik za pripravo prostora za fotografiranje v angleščini:

https://airbnb.orangelogic.com/AssetLink/4ptq561j70227otaqg1tw4ucv1g5d7hh.pdf

Za razliko od drugih portalov, preko katerih se nastanitveni prostori kot so sobe, apartmaji, hiše ipd. lahko tržijo turistom je airbnb še vedno edinstven v tem, da ponuja profesionalno fotografiranje, vendar pa so bila pričakovanja pri ponovni vzpostavitvi fotografiranja visoka. Aribnb je začel svojo pot 10 let nazaj s ponujanjem brezplačnega fotografiranja vsem gostiteljem, standard fotografij je bil v začetku višji, njihova uporaba pa omejena na airbnb portal, kar je glede na to, da so bili plačniki fotografiranja logično. V letu 2023 bi pričakovali višji standard fotografij, ureditev pravic do uporabe ter večjo podporo gostiteljem pri uporabi storitve, vendar se to ni zgodilo.