Isto stanovanje?

stanovanje hrastje

PREJ
stanovanje hrastje

POTEM

Isto stanovanje, ista soba, druga perspektiva .. in malček detajlov.
To je razlika med fotografiranjem prodajalca stanovanja in profesionalnim fotografiranjem.