Objava v Delu

V današnji številki Dela lahko najdete moj prispevek o pomenu fotografije pri prodaji in oddaji nepremičnin, ki je nastal v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – Zbornico za posredovanje z nepremičninami z naslovom Dobra fotografija poveča možnost oddaje ali prodaje. Prispevek je objavljen v oglasni prilogi Deloindom.
V njem pišem tudi o tem, kaj je dobra fotografija prostora, ki se oglašuje na spletu in kako izboljšati svoje oglaševanje z boljšimi fotografijami interierov, ki jih lahko posnamete sami.

Na članek bi rada dala več pojasnil, a resnično pomembni sta dve:
Moje mnenje je, da mora fotografija prostorov, namenjena oglaševanju, le-te prikazovati čimbolj pravilno. Pravilno prikazovanje prostora pa ni pravilo pri ostalih vrstah fotografije. Raziskovanje raznolikih načinov prikazovanja prostora je ustvarjalno početje in zelo zanimivo.

Beseda interier je sicer tujka, a je sprejeta v SSKJ in pomeni notranji prostor. V prispevku je zamenjana za besedo interijer, kar je napravilno. V SSKJ sem iskala obe besedi v upanju, da sta zamenljivi, vendar besede interijer nisem našla. Sama dosledno uporabljam besedo interier, toda če je med mojimi bralci kak slavist, ki pozna jasno podlago za uporabo obeh različic, ga prosim, da jo sporoči.

Vesela sem za objavo in priložnost za širjenje znanja o fotografiji bivalnih in komercialnih prostorov in njeni popularizaciji.

Prispevek
File Size: 1521 kb
File Type: jpg

Download File