Etična načela fotografije bivalnih in komercialnih prostorov

Na eni strani imamo torej fotografijo bivalnih prostorov, ki ima za potencialnega kupca ali gosta informativno vrednost in spada na področje dokumentacije, na drugi strani so te fotografije namenjene oglaševanju nepremičnine in jo morajo predstaviti na najboljši način.

OBDELAVA FOTOGRAFIJ
V tujini so se uveljavile nekatere prakse obdelave fotografij, ki so v pogostih primerih standard ali pa so postale dopustne:
– brisanje začasnih objektov (koši za smeti, avti ipd.) (dopustno),
– spreminjanje svetlosti, nasičenosti, kontrasta ipd. fotografije (standard),
– popravljanje ukrivljenosti prostora in ostalih napak objektiva (standard),
– menjava neba (dopustno),
– uporaba širokokotnih objektivov (standard),
– uporaba teleobjektivov za razglede (dopustno),
– izdelava HDR fotografije (dopustno),
– spreminjanje zelenice (dopustno).

OBJAVA FOTOGRAFIJ
Zakonodaja ni povsem jasna na tem področju. Kar je gotovo je, da z objavo fotografij ne smemo razkrivati osebnih podatkov brez izrecnega dovoljenja osebe.
Drugo pravilo zagotavlja, da z objavo fotografije fotograf ne sme prizadejati materialne ali druge škode podjetju ali posamezniku.
Pri nas uveljavljenih standardov ni. Neko splošno sprejetje bi zaščitilo tako fotografe kot naročnike.