Fotografijranje delovnih procesov – CODEX Technologies

V spodnji galeriji so predstavljene fotografije s prilagojenega fotografiranja delovnih procesov za podjetje CODEX TECHNOLOGIES, prvo podjetje v Evropi, ki je začelo učinkovito čistiti in dekontaminirati celotno zaščitno opremo gasilcev, zaradi katere so sicer gasilci izpostavljeni najrazličnejšim zdravju škodljivim snovem.

Fotografiranje izbranih delovnih procesov poleg fotografiranja poslovnih prostorov ilustrira strankam način delovanja podjetja, ki je prikazano na spletni strani, v katalogih, zloženkah, na razumljiv in pregleden način.

IMG_1487 (Web 2)