Posadimo trato v Photoshopu – novogradnja z zelenico

Za lepo negovano zelenico na dvorišču je potebno kar nekaj truda. Pri prodaji nepremičnin, še posebno novogradenj pa je potrebno najprej poskrbeti, da so vsa ostala dela kakovostno in pravočasno opravljena in za redno vzdrževanje zelenih površin (sploh ob pogostih zaključnih delih) preprosto ni dovolj časa.

Pri vsaki novogradnji so zelene površine zelo pomembne in arhitekti jih v svojih načrtih pogosto vključijo v svojo prezentacijo, a prostor na arhitekturnih izrisih je fiktiven in ko opazujemo dejansko umeščenost objekta v okolje in plakat na katerem je izrisan načrt končne stavbe razočarano vidimo, da je okolje okoli stavbe že pozidano.
To je tudi temeljna razlika proti argumetnu prepovedi poseganja v samo fotografijo: eno je ustvarjanje zelenice v prostoru, kjer to ni mogoče, drugo je predstavitev potenciala samega prostora. V vsakem primeru se upošteva inteligentnost gledalca in se sami posegi ne skrivajo in po potrebi tudi razložijo.

Prost prostor je pri fotografiji tu, na voljo. Sama hiša je lahko že skoraj pripravljena za prodajo in škoda bi bilo ne izkoristiti tega časa in jo začeti oglaševati čimprej.

Na zgornji fotografiji je prikazano, kako sem “zasadila” travo v Photoshopu in s tem usmerila pozornost gledalca k sami novogradnji, s tem pa omogočila zgodnejše trženje nepremičnine s kakovostnimi fotografijami.